Databáze Eurostatu

Eurostat je statistický úřad Evropských společenství se sídlem v Lucembursku založený v roce 1953. Od roku 1958 je Generálním ředitelstvím (DG – Directorate-General) Evropské komise. Klíčovým úkolem Eurostatu je poskytování statistik jiným generálním ředitelstvím, poskytování dat Komisi a ostatním evropským institucím za účelem definovaní, realizace a analýzy politiky Společenství.

Úkolem Eurostatu je poskytovat statistiky na evropské úrovni umožňující srovnání mezi jednotlivými zeměmi a regiony. Mezinárodní statistiky informují o stavu a vývoji společnosti nejen v členských zemích EU, ale i v dalších státech. Jsou důležitým, objektivním a realistickým způsobem měření toho, jak žijeme. Databáze Eurostatu nabízejí široké veřejnosti zdarma řadu významných a zajímavých statistických údajů. Mezi nejčastější uživatele patří např. mezinárodní i vládní instituce, podniky, novináři a studenti.

Na internetových stránkách Eurostat nabízí mimo jiné také předdefinované, již hotové tabulky. Jejich českou verzi Vám zde nabízíme.

    On-line podpora

Právní upozornění

Zdroj: Eurostat  

© Český statistický úřad, 2015
     Klik na legendu v tabulce zobrazí graf