Výkazy podle IČO


Hledání statistických zjišťování pro respondenta
Typ identifikace respondenta:
(např. IČO, název nebo jeho část, DKOD pro výkazy na úseku zemědělství, PAGINA (pořadové číslo ubytovacího zařízení) v případě výkazů na úseku cestovního ruchu, STAVKOD pro výkazy pro stavební úřady)
  Zpracování v roce:  
Hledání statistických zjišťování
  Zpracování v roce:  
(jméno výkazu nebo jeho část - např. P 3-04, EP 10-01 nebo Zem)

Poznámka: Seznamy zpravodajských jednotek jednotlivých statistických výkazů budou doplňovány postupně. Určující pro zpravodajskou povinnost respondentů je obesílací dopis z ČSÚ.